O nás

Re - Enviro s.r.o.

Vznik společnosti

Společnost Re – Enviro s.r.o. vznikla v roce 2023 na základě Vaší poptávky po kvalitních službách v oblasti kontroly kvality vody a odborného poradenství v oboru úpravy a čištění vod v životním prostředí.

Název společnosti a její logo odkazují na obnovu životního prostředí. Vycházejí z anglického „environmental restoration“ či latinského „environmental restitutio“ oboje v překladu právě obnova životního prostředí.

Zakladatelem společnosti je Ing. Jiří Švarc s 10 letou praxí v oboru. Působil jako technolog čištění a úpravy vod v soukromé společnosti zabývající se provozováním vodohospodářské infrastruktury a laboratorními pracemi. Dále jako vedoucí skupiny pro odběr vzorků ve vodohospodářské laboratoři Povodí Vltavy, státní podnik.

Jiří Švarc je členem prestižní české společnosti pro jakost a pravidelně se zúčastňuje setkání provozovatelů měřících stanic v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe.

Co vedlo k založení firmy?

"Bodem zlomu pro založení společnosti byla souhra okolností v květnu roku 2023, kdy jsem díky kolegovi pocítil nutkání se nadále rozvíjet v mém oboru. Hned na to jsem se dozvěděl o zájmu o takovéto služby v mém okolí. Má rodina mě podpořila a šli jsme společně do toho! Překovávat úvodní administrativní potíže bylo mnohdy unavující. Zvláště když jsem se v té době věnoval i své nově narozené dceři, zaměstnání a výkonu OSVČ. Věřím ale, že souhra okolností, která mě vedla k založení společnosti, nebyla náhoda a že to tak prostě mělo být. I za cenu všech bezesných nocí. Nedlouho na to přišly první úspěchy v získávání cenných kontaktů a kvalitní laboratorní techniky. Ukázalo se, že Re- Enviro by mohlo vzkvétat a přinášet radost mě i svým potenciálním klientům."

Oblast působnosti

Rádi Vám naše služby poskytneme všude tam, kde jich bude zapotřebí.

Majoritně působíme ve Středních Čechách (zejména v jižní části v okresech Příbram, Benešov, Beroun, Praha východ a Praha západ), severní polovině Jižních Čech (okresy Strakonice, Písek a Tábor), části Plzeňského kraje (okresy Plzeň jih, Plzeň město, Rokycany) a na části Vysočiny (okres Pelhřimov) .

I ten největší ze snů může zůstat tím nejmenším nápadem bez tvrdé práce. I ten nejmenší ze snů se může díky tvrdé práci stát největším nápadem.

Aktuální dění ve společnosti

Nově nás můžete najít také na adrese Havlíčkova 514, Sedlčany. Schůzku si prosím nejdříve zjednejte telefonicky.

V současné době usilovně pracujeme na získání osvědčení o správné činnosti laboratoře od společnosti ASLAB při Výzkumném ústavu vodohospodářském, v.v.i, který působí v České republice od roku 1919 a akreditace od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.

Doufáme že Vám tento náš krok přinese v budoucnu ještě větší jistotu při využívání našich laboratorních služeb.

Nově nabízíme i prodej vybavení na odběr vzorků! Našim produktem je takzvaná Andělova tyč. Více se o ní můžete dozvědět v sekci laboratoř.

Naše přání

Naše cíle a vize

Naším cílem je dodávat Vám služby, které budou plnit všechny Vaše představy. Chceme se nadále vzdělávat a rozšiřovat portfolio našich služeb v oblasti kontroly kvality složek životního prostředí a poskytovat Vám odbornou pomoc napříč touto oblastí.

Naší vizí je stát Vám po boku při řešení kvality vod, a do budoucna všech složek životního prostředí, dalších mnoho let. Rádi bychom předávali naše životní prostředí dalším generacím v lepším stavu, než ve kterém bylo předáno nám. A to společně s Vámi jako rovnocenní partneři se stejným cílem.

Úspěchy

Absolvované kurzy